Mléčný vápník ovlivňuje nejen kosti, ale i tlak nebo hmotnost

04. 12. 2019

Mléčný vápník ovlivňuje nejen kosti, ale i tlak nebo hmotnost

Přestože je velmi moderní vyvracet pozitivní vliv mléčného vápníku např. v prevenci proti osteoporóze, vědecká fakta hovoří jasně ve prospěch kalcia z mléka a mléčných výrobků. Jaké jsou ale další benefity takto získaného vápníku?

 

Ve výživě současné populace zajišťují mléčné výrobky asi 70 % přísunu vápníku. Zbytek je dodáván zeleninou a ovocem (16 %), vodou (7 %), cereáliemi (4 %), masem a rybami (3 %). Nejznámějším benefitem vápníku je jeho vliv na růst kostí. Tento proces probíhá v dětství a dospívání. Přibližně ze dvou třetin je ovlivněn genetickou výbavou jedince, ale také faktory okolního prostředí – tělesným cvičením, výživou, vitaminem D apod.

 

„Vápník, zejména vápník obsažený v mléce, má prvořadou úlohu. Četné studie prokázaly, že spotřeba vápníku obsaženého v mléce, a to především před pubertou, má vliv nejen na velikost kostí, ale také na kostní hmotu,“ vysvětluje Ing. Jiří Kopáček, CSc., předseda Českomoravského svazu mlékárenského a dodává: „Optimální je konzumovat denně 3 porce mléčných výrobků, např. jednu sklenici mléka + jeden jogurt + kousek sýra (50 - 100 g).“

 

Prevence osteoporózy a zlomenin

 

„Vysoká kostní hmota v dospívání chrání před rizikem osteoporózy a zlomenin (zápěstí, obratle, krčku stehenní kosti), které se objevuje daleko později (kolem 60 let věku) a s přibývajícím věkem jen dále narůstá. Další navýšení množství kostní hmoty o 10 % znamená snížení rizika zlomenin o 50 %,“ pokračuje odborník.

 

Osteoporóza se vyznačuje úbytkem kostní hmoty a poruchou mikrostruktury kostní tkáně, zrychleném u žen po menopauze s ukončením činnosti vaječníků, a vyvolává riziko zlomenin. Úbytek kostní hmoty vzniká v důsledku převahy odbourávání kostní hmoty nad novotvorbou.

Odpovídající přísun vápníku po celý život je hlavní prevencí:

 

  • v dětství a dospívání: k získání optimální kostní hmoty
  • v dospělosti a po menopauze: ke snížení úbytku kostní hmoty a rizika osteoporózy
  • u jedince ve velice pokročilém věku: k prevenci zlomenin a k napomáhání k obnově kostí po zlomenině (mléčné proteiny spolu s vápníkem a vitaminem D prokázaly, že jsou mimořádně účinné)

 

Vliv vápníku obsaženého v mléce na kontrolu váhy

 

Studie in vitro na lidských adipocytech (buňkách tukové tkáně), in vivo na zvířatech a také na člověku napovídají o příznivém působení vápníku na tělesnou hmotnost. Vápník má pravděpodobně regulační úlohu na energetický metabolismus buněk, což postupně potvrzují vědecké studie.

 

 

Jak ovlivňuje vápník krevní tlak?

 

Četné pozorovací studie na lidech poukazují na vztah mezi spotřebou vápníku a krevním tlakem. „Studie provedené v Norsku u 7543 mužů a 8053 žen ve věku od 25 do 69 vedly ke zjištění, že při pravidelné spotřebě mléčných výrobků dochází k poměrně malému, ale významnému snížení systolického a diastolického krevního tlaku,“ prozrazuje výsledky výzkumů předseda Českomoravského svazu mlékárenského.

 

Obecněji lze říci, že nutriční přístup založený na dietě s nízkým obsahem tuků, ale bohaté na mléčné výrobky, ovoce a zeleninu, je velice účinný.

 

Vápník a jeho role v prevenci dalších onemocnění

 

Další vědecké studie napovídají o příznivé úloze vápníku také na jiná onemocnění vyvolaná většinou více faktory.

 

„Jedná se například o příznivý účinek v prevenci rakoviny tlustého střeva, zprostředkovaně i možných cévních mozkových příhod, prevenci tvorby zubního kazu a mnoha dalších. Konečné výsledky musejí být ale ještě potvrzeny,“ dodává Ing. Jiří Kopáček, CSc.

Novinky - výpis všech
Podporují nás